Sarawak: Memacu Masa Depan dengan Inisiatif Tenaga Hijau

     

Foto : Dayak Daily

Rakyat Sarawak harus mulai mengiktiraf potensi besar dalam inisiatif tenaga hijau yang kian berkembang di negeri ini, tegas Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Dalam ucapan yang disampaikannya pada majlis pelancaran FAME International Skills Academy dan platform fame-meta.com di Crown Square, Jalan Pending, beliau menekankan betapa pentingnya sektor ini bagi masa depan ekonomi Sarawak.

Menurut Dr. Sim, sektor tenaga hijau menawarkan pelbagai peluang pekerjaan yang perlu direbut oleh anak jati Sarawak. Beliau menegaskan bahawa peluang ini harus diutamakan untuk rakyat Sarawak, sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk menjadikan Sarawak sebagai wilayah pertama di Malaysia yang mempelopori sektor tenaga hijau.

"Saya berharap pekerjaan ini dapat diisi oleh anak-anak Sarawak. Pekerjaan ini dihasilkan oleh rakyat Sarawak dan untuk rakyat Sarawak," katanya dengan penuh semangat.

Majlis tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif FAME International Skill Academy dan FAME-META Academy, David Chew, serta Pengarah Urusan FAME International Educational Group, Eddie Wee.

Dr. Sim juga menegaskan bahawa sektor tenaga hijau akan menjadi komponen penting bagi ekonomi masa depan Sarawak. Negeri ini perlu menumpukan usaha untuk membangunkan sektor tersebut agar dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi penduduk tempatan. Beliau juga menyatakan bahawa sektor tenaga hijau berpotensi menjadi sumber pendapatan utama bagi Sarawak pada masa akan datang, dan rakyat negeri ini harus mula menyedari potensi besar tersebut.

"Sarawak memiliki sumber semula jadi yang melimpah seperti hidrogen dan biojisim. Kedua-dua sumber ini boleh dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor tenaga hijau sebagai salah satu sumber pendapatan utama negeri," jelas Dr. Sim.

Tambah beliau, Sarawak berpeluang untuk makmur dengan membangunkan sektor tenaga hijau, memandangkan negeri ini sudah memiliki semua sumber asli yang diperlukan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, juga berkomitmen untuk menjadikan Sarawak sebagai pusat kuasa tenaga hijau.

Sehubungan itu, Dr. Sim menggesa rakyat Sarawak untuk mula melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk terlibat dalam sektor tenaga hijau ini mulai sekarang.

Dalam perkembangan berkaitan, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, baru-baru ini mengumumkan bahawa anggaran sebanyak AS$460 bilion (RM2.158 trilion) akan dilaburkan dalam projek Hab Tenaga Baharu Sarawak di Bintulu. Jumlah tersebut termasuk perbelanjaan kerajaan dan pelaburan sektor swasta.

Pengumuman ini dibuat selepas Abang Johari mengadakan lawatan kerja ke Korea Selatan, di mana beliau bertemu dengan pegawai dari Kementerian Perdagangan, Industri, dan Tenaga Korea serta pemimpin industri tenaga negara tersebut.

Selain itu, Sarawak Energy Bhd (SEB), syarikat utiliti elektrik milik negeri, turut melaporkan bahawa mereka menyasarkan untuk menjana 10,000 megawatt (MW) tenaga menjelang akhir 2030. Mereka juga berhasrat untuk mengembangkan perniagaan mereka ke luar Borneo. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan SEB, James Ung Sing Kwong, menyatakan bahawa negeri ini memiliki sumber yang cukup untuk mencapai sasaran tersebut, sama ada melalui kuasa hidro, biojisim, kuasa kitaran gabungan gas, atau loji solar.

 

Peluang Besar dalam Sektor Tenaga Hijau

Pembangunan sektor tenaga hijau di Sarawak tidak hanya membuka peluang pekerjaan tetapi juga mengukuhkan kedudukan negeri ini dalam industri tenaga global. Potensi Sarawak dalam tenaga hijau didorong oleh pelbagai faktor, termasuk kekayaan sumber semula jadi dan komitmen kuat dari kerajaan negeri.

Salah satu aspek penting yang disoroti oleh Dr. Sim adalah penggunaan hidrogen dan biojisim sebagai sumber tenaga. Hidrogen, sebagai bahan bakar yang bersih dan efisien, memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan bakar fosil dalam pelbagai aplikasi, dari pengangkutan hingga penghasilan elektrik. Begitu juga dengan biojisim, yang dapat dihasilkan dari bahan organik dan sisa pertanian, menawarkan alternatif tenaga yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kerajaan Sarawak telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor ini melalui pelbagai inisiatif dan pelaburan. Pengumuman tentang pelaburan besar dalam projek Hab Tenaga Baharu di Bintulu merupakan langkah konkrit untuk mencapai visi ini. Dengan anggaran pelaburan sebesar AS$460 bilion, projek ini diharapkan dapat menjadi pemacu utama dalam transformasi ekonomi Sarawak menuju ekonomi berasaskan tenaga hijau.

 

Pendidikan dan Latihan: Kunci Kejayaan

Untuk memastikan rakyat Sarawak dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam sektor tenaga hijau, pendidikan dan latihan merupakan aspek yang sangat penting. Dr. Sim menggesa rakyat untuk mula melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk terlibat dalam sektor ini. Inisiatif seperti FAME International Skills Academy dan platform fame-meta.com merupakan langkah yang baik ke arah tersebut.

Dengan adanya akademi seperti FAME, rakyat Sarawak memiliki akses kepada pendidikan dan latihan berkualiti dalam bidang tenaga hijau. Ini bukan sahaja membantu mereka untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk mengambil bahagian aktif dalam pembangunan sektor ini. Melalui pendidikan dan latihan yang tepat, generasi muda Sarawak dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi cabaran masa depan dalam industri tenaga hijau.

 

Masa Depan Tenaga Hijau di Sarawak

Sarawak memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam sektor tenaga hijau, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat global. Dengan sumber semula jadi yang melimpah, komitmen kuat dari kerajaan, dan usaha berterusan dalam pendidikan dan latihan, negeri ini berada di landasan yang tepat untuk mencapai visi tersebut.

Projek-projek besar seperti Hab Tenaga Baharu di Bintulu dan sasaran SEB untuk menjana 10,000 MW tenaga menjelang 2030 merupakan langkah konkrit yang menunjukkan keseriusan Sarawak dalam mengembangkan sektor ini. Dengan adanya pelaburan besar dan inisiatif yang berterusan, sektor tenaga hijau di Sarawak dijangka akan terus berkembang dan memberikan sumbangan besar kepada ekonomi negeri.

Rakyat Sarawak perlu menyedari prospek cerah ini dan mengambil bahagian aktif dalam pembangunan sektor tenaga hijau. Dengan mengiktiraf potensi besar yang ada dan melengkapkan diri dengan kemahiran yang diperlukan, mereka dapat memainkan peranan penting dalam membawa Sarawak ke era baru yang berasaskan tenaga hijau.

Inisiatif tenaga hijau di Sarawak membuka peluang besar bagi rakyat negeri ini untuk mengambil bahagian dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen kuat dari kerajaan negeri, pelaburan besar dalam projek-projek strategik, dan usaha berterusan dalam pendidikan dan latihan, Sarawak berada di landasan yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam sektor tenaga hijau.

Rakyat Sarawak perlu menyedari dan memanfaatkan peluang ini, memastikan bahawa pekerjaan dan keuntungan dari sektor ini dapat dinikmati oleh anak jati Sarawak. Dengan demikian, Sarawak dapat mencapai visi menjadi pusat kuasa tenaga hijau dan memacu kemakmuran ekonomi bagi generasi akan datang.

Next Post Previous Post