Sarawak: Pelopor Liputan Hutan Terbesar di Malaysia

 

Sarawak, negeri terbesar di Malaysia, terus mengekalkan statusnya sebagai penyumbang utama kepada kawasan liputan hutan negara. Dengan keluasan hutan yang mencakupi 7.65 juta hektar atau 62 peratus daripada keseluruhan kawasan negeri, Sarawak menyumbang 42.4 peratus daripada jumlah keseluruhan 18.05 juta hektar kawasan berhutan di Malaysia.

Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan, Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua, menekankan peranan penting negeri ini dalam pemeliharaan hutan. Beliau menyatakan bahawa Sarawak telah berjaya mengekalkan keluasan hutan tersebut, menjadikan negeri ini sebagai penyumbang terbesar kepada liputan hutan di Malaysia.

Dalam ucapan penggulungannya di Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak, beliau menjelaskan beberapa inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri untuk memastikan kelestarian hutan. Salah satu inisiatif penting adalah Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan, yang menyasarkan untuk mempersijilkan tiga juta hektar kawasan Lesen Jangka Panjang selewat-lewatnya pada tahun 2025.

Sehingga kini, sebanyak 26 Unit Pengurusan Hutan dengan keluasan 2.38 juta hektar dan tujuh unit Pengurusan Ladang Hutan seluas 97,966 hektar telah menerima pensijilan masing-masing. Pensijilan ini merupakan langkah penting dalam memastikan pengurusan hutan dilakukan secara mampan dan bertanggungjawab, sejajar dengan standard antarabangsa.

Selain daripada usaha mempersijilkan kawasan hutan, kerajaan Sarawak juga memberikan perhatian kepada tanah Hak Adat Bumiputera (NCR). Setakat ini, sebanyak 1,145,465 hektar atau 2,830,444 ekar tanah NCR telah diukur secara perimeter. Daripada jumlah ini, 908,460 hektar atau 2,244,805 ekar telah diwartakan sebagai Rizab Komunal Bumiputera (Pertanian) di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak sehingga 30 April lepas.

Proses pewartaan ini adalah usaha berterusan dan akan dilaksanakan untuk baki kawasan yang telah diukur secara perimeter. Pengukuran tanah NCR dilakukan berdasarkan permohonan daripada pihak yang terlibat. Kawasan yang sedang dalam proses perbicaraan di mahkamah hanya akan diukur selepas kes tersebut diselesaikan atau jika pihak yang terlibat menarik balik tuntutan mereka di mahkamah dan membuat permohonan baru.

Usaha Sarawak dalam mengekalkan keluasan hutan dan menguruskan tanah NCR menunjukkan komitmen tinggi kerajaan negeri terhadap pemeliharaan alam sekitar dan hak-hak adat masyarakat tempatan. Hutan Sarawak bukan sahaja menjadi aset alam yang penting, tetapi juga memberikan pelbagai manfaat ekonomi dan sosial kepada penduduk setempat.

Dalam konteks pemeliharaan hutan, Sarawak telah menjadi contoh teladan kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Kejayaan mengekalkan 62 peratus kawasan negeri sebagai hutan menunjukkan kesungguhan dan dedikasi kerajaan negeri dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Selain itu, pensijilan pengurusan hutan yang telah dicapai memperlihatkan kesungguhan Sarawak dalam memenuhi piawaian antarabangsa, sekali gus menambah nilai kepada usaha pemeliharaan alam sekitar.

Kerajaan Sarawak terus komited untuk mengekalkan dan meningkatkan usaha pemeliharaan hutan melalui pelbagai inisiatif yang telah dirancang dan dilaksanakan. Antaranya adalah meningkatkan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk komuniti tempatan, NGO, dan sektor swasta, untuk memastikan usaha pemeliharaan hutan dapat dilakukan dengan lebih berkesan.

Sebagai contoh, program pendidikan dan kesedaran alam sekitar di kalangan komuniti tempatan telah diperhebatkan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran mengenai kepentingan hutan dan bagaimana mereka boleh turut serta dalam usaha pemeliharaan. Melalui program ini, komuniti tempatan diharapkan dapat memainkan peranan aktif dalam menjaga dan memelihara kawasan hutan di sekeliling mereka.

Selain itu, penggunaan teknologi terkini dalam pengurusan hutan juga telah diperkenalkan. Penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit dan sistem maklumat geografi (GIS) membolehkan pengurusan hutan dilakukan dengan lebih efisien dan berkesan. Teknologi ini membantu dalam pemantauan keadaan hutan secara real-time, mengesan aktiviti pembalakan haram, dan merancang strategi pengurusan hutan yang lebih baik.

Dalam usaha memastikan kelestarian hutan, Sarawak juga telah memperkenalkan konsep hutan komuniti. Konsep ini memberi kuasa kepada komuniti tempatan untuk mengurus dan memelihara kawasan hutan yang telah diberikan kepada mereka. Melalui inisiatif ini, komuniti tempatan diberikan latihan dan sokongan yang diperlukan untuk menguruskan kawasan hutan mereka secara mampan. Ini bukan sahaja membantu dalam pemeliharaan hutan, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan komuniti tempatan.

Komitmen Sarawak dalam pemeliharaan hutan juga dapat dilihat melalui penyertaan aktif dalam pelbagai forum dan inisiatif antarabangsa. Sarawak sering menyertai persidangan dan seminar berkaitan pemeliharaan hutan di peringkat antarabangsa, di mana mereka berkongsi pengalaman dan belajar daripada amalan terbaik negara-negara lain. Penyertaan ini bukan sahaja meningkatkan profil Sarawak sebagai negeri yang komited terhadap pemeliharaan hutan, tetapi juga membolehkan mereka mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada komuniti antarabangsa.

Kesimpulannya, Sarawak telah membuktikan bahawa mereka adalah pemimpin dalam pemeliharaan hutan di Malaysia. Dengan keluasan hutan yang kekal pada 7.65 juta hektar atau 62 peratus, Sarawak memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian alam sekitar di Malaysia. Usaha berterusan yang dilakukan oleh kerajaan negeri dalam memastikan pensijilan pengurusan hutan, pemeliharaan tanah NCR, dan pelaksanaan pelbagai inisiatif pemeliharaan hutan menunjukkan kesungguhan Sarawak dalam menjaga warisan alam semula jadi mereka. Diharapkan usaha ini dapat diteruskan dan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain dalam usaha pemeliharaan hutan di Malaysia.

Next Post Previous Post